Ocak 2013 tarihinde resmi gazetede yayınlanan ve yürürlüğe giren Yeni iş sağlığı ve güvenliği yasası ile ilgili yükümlülükler başta Apartman, bina yöneticilerini sıkıntıya soktu. Yasa gereği kapıcı bulunan apartmanlarda iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve hemşire bulundurulacak veya ortak sağlık ve güvenlik biriminden hizmet alınacak.

Bunu yerine getirmeyen apartmanlara her ay için 13.475 TL para cezası kesilecektir. Ayrıca aynı yasa gereği kapıcı çalıştıran apartmanlar için risk değerlendirmesi yaptırmak zorunda yaptırmayanlara yine her ay için 3234 TL para cezası kesilecektir. Yine aynı yasa gereği kapıcı çalıştıran apartmanlar kapıcılarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verdirmek zorunda aynı şekilde bu hükmü de yerine getirmeyenlere her ay için 1.078 TL para cezası kesilecektir.

İlgili kanunun getirdiği yükümlülüklerin sorumluluğunu almamak için, kolay yolu bir hizmet kuruluşundan kapıcı veya temizlik hizmeti satın almaktır. Hizmet satın alarak tüm bu sorumluluklardan kurtulmuş olacaktır. Biz sizin adınıza tüm bu yükümlülükleri yerine getiriyor ve sizi böyle bir sorumluluktan kurtarıyoruz.

Ayrıca bu hizmeti satın  almakla beraber  hem hesaplı hem de  daha kaliteli bir hizmet almış olacaksınız.

kapici1

kapici2